Az idén először adták át a Collegium Talentum Príma díját Hazaszeretet kategóriában a végzős kollégisták zárórendezvényén a Magyarság Házában. A díjat Székely Tünde, a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége elnöke kapta. A tavaly alapított Okosság Príma díjat a felvidéki Jankó Viktor gyermekorvos nyerte el.

A laudációkat a műalkotások készítője, a székelyudvarhelyi születésű Józsa Judit kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra lovagja olvasta fel.


Jankó Viktor
(1982): a Comenius Egyetem doktorjelöltje. Orvosként az Egyetem 2. számú Gyermekklinikáján dolgozik Pozsonyban. Általános orvosi diplomáját dékáni dicsérettel kapta meg 2007-ben. 2013-ban szerezte meg  gyermekorvos szakvizsgáját, jelenleg a második szakvizsgájára készül gyermek-nefrológiából. A húgyúti fertőzések genetikai hátterét kutatja. A Comenius Egyetem Orvostudományi Karán negyed- és hatodéves orvostanhallgatókat oktat. Tagja a Szlovák Gyermekorvosok Társaságának. Eddig 19 publikációja jelent meg, ebből 4 impaktfaktoros folyóiratban.
2012-2015 között volt a Collegium Talentum ösztöndíjasa; tutora Kovács László klinikaigazgató, egyetemi tanár.

Székely Tünde (1981): politológus, a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola doktorjelöltje.  Egyetemi gyakornok a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Európai Tanulmányok Tanszékén. Kutatásaiban a kisebbségi magyar civil társadalmat, az erdélyi felsőoktatást, a doktorandusz életpálya lehetőségeket vizsgálja. Szemináriumokat vezet a politikai gondolkodás története, a kortárs politikai ideológiák, az oktatáspolitika és az Európai Uniós projektek menedzsmentje és értékelése témákban. A Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) elnöke. Impaktfaktoros folyóiratban eddig két írása jelent meg és 20 egyéb publikációját közölték.
2012-2015 között volt a Collegium Talentum ösztöndíjasa; tutora Tonk Márton egyetemi docens, dékán.

 

Jelenleg mesteri tanulmányokat folytat  a Kolozsvári Műszaki Egyetem  geotechnikai mérnöki képzésén, s ezzel párhuzamosan tervező mérnökként dolgozik az OMS Románia Kft.-nél.

A mérnöki alapképzést évfolyamelsőként végezte el 2013-ban, diplomamunkája magyar nyelvű újravédésével pedig elnyerte a Hajdú-Bihar megyei Mérnöki Kamara Építőmérnöki Bizottságának díját. A Fiatal Műszakiak XX. Tudományos Ülésszakán átadott Maros Dezső-díjat eddigi teljesítménye elismeréseként kapta. Egykori kollégiumi tutora, Gobesz Ferdinánd-Zsongor folyamatosan segíti fejlődését, előrehaladását.


A Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Kara Matematika és Informatika tanszékének oktatója. 2014 októberében védte meg  doktori disszertációját, ezzel lezárult Collegium Talentumi tagsága.  2015 elején adjunktussá nevezték ki az egyetem  marosvásárhelyi tanszékére. Jelenleg heti 11 órában oktatja a differenciálegyenletek, a numerikus módszerek és a statisztika tárgyakat.

A kutatási témája a parciális differenciálegyenletek vizsgálata görbült tereken. Továbbra is kollégiumi tutorával, Kristály Sándorral dolgozik együtt.

2013 © COLLEGIUM TALENTUM