A téli akadémia célja a Collegium Talentum küldetésével összhangban a magyarságtudat erősítése és a múltban politikai kényszerből szétesett nemzetrészek együvé tartozásának tudatosítása volt. Ezért a hat napos programot úgy építettük fel, hogy a délvidéki nagyobb magyar városok nevezetességei mellett a kevésbé ismert, a magyar történelem szempontjából, illetve a szórvány magyarság megismerése érdekében jelentős településeket felkeressük, továbbá a helyi tehetséggondozó oktatási intézmények munkájába is betekintés nyerjünk. Fontos része volt az akadémiának az Újvidéki Egyetem és a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar meglátogatása, és e két intézmény által szervezett előadásokon való részvétel.

1. nap
Indulás 6 kollégistával (a kárpátaljai Demes Sándorral, a felvidéki Szabó Rékával és Számel Petrával és az erdélyi Nagy Erikával, Keresztes Zsolttal és Sándor Bulcsúval) és a Collegium Talentum elnökével, dr. Kandikó Józseffel, valamint oktatási igazgatójával, Bertáné dr. Varga Judittal a Budapest V. kerületi Kossuth térről egy 20 személyes autóbusszal (Bertalan Zoltán sofőrrel) 10.00 órakor Szegedre.
A csongrádi megyeszékhelyen csatlakozott hozzánk még két erdélyi kollégista, Csata Enikő és Erőss Katalin. Az első nap programja egy Szeged belvárosi séta volt Kandikó József vezetésével, melynek részeként a Dómot és a Dómteret, a Fekete-házat, illetve a Városházát, az egyetemi épületeket, a színházat néztük meg, és kis sétát tettünk a szép Tisza-parton, a Széchenyi téren és az ismert Kárász utcában. 14.00 és 16.00 óra között a Móra Ferenc Múzeum Munkácsy-kiállítását és az új állandó néprajzi kiállítását tekintettük meg tárlatvezetéssel.
Mindkét vezetés közel egyórás időtartama alatt a jelen lévő kollégisták Szeged város múltjával, a múzeum létrejöttének történetével, valamint a Díszteremben kiállított Munkácsy képekkel ismerkedhettek meg, köztük a budapesti Parlamentben látható Honfoglalás című festmény színvázlatával, melynek modelljei szegedi, illetve Szeged környéki egyszerű emberek voltak. Pákh Imre magángyűjteményéből az időszakosan itt látható 12 festmény - köztük Munkácsy legismertebb képe, az Ásító inas, vagy a Mosónők és a Pásztorlány az erdőben - történetét is megismerhették kollégistáink. A Szöged, hírös város címet viselő állandó tárlaton belekóstolhattak a város hajóépítő, halászó és papucs-, illetve paprikakészítő múltjába.
A határátkelés torlódás miatt majdnem két órát vett igénybe, így a tervezettnél később, este fél nyolc felé érkeztünk Magyarkanizsára. Itt a Collegium Talentum egyik stratégiai együttműködő partnerének, a Vajdasági Magyar Doktoranduszok Szövetségének elnöke, Novák Anikó fogadott miket, akivel a vacsora keretében a magyar nyelv toldalékolási és ragozási sajátosságait vitattuk meg és vetettük össze az anyaországi és az egyéb határon túli területek szóhasználatával. Ő volt kalauzunk az elkövetkező hét folyamán a különböző helyszíneken.

2. nap
Február 18-án, hétfőn egy helyi specialitás, a török eredetű burek kóstolásával kezdtük a napot. Csatlakozott hozzánk Oláh Tamás délvidéki magyar szakos mesterképzős kollégistánk.
Ezután indultunk Martonosra, ahol az 1944-es vajdasági vérengzés magyar áldozatainak 2012. novemberében megnyitott emlékházát tekintettük meg. Helyi vezetőnktől megtudtuk, hogy 1944. októberi szovjet visszafoglalás után Tito szerb partizánjai 25 martonosi és 56 adorjáni falubélit öltek meg, a magyarkanizsai magyarokat a városháza pincéjében kínozták, majd a Tisza-parton 60-70 fős tömegsírokba lőtték őket. Nehéz volt megszólalni, tovább menni a látottak és hallottak után…
A sokkoló élményt követően a helyi kultúrházat tekintettük meg és betekintést kaptunk a máig létező néptáncegyüttes és színjátszó kör aktuális repertoárjába, megnéztük népviseleti ruháikat. A községháza előtt Horváth Gergely polgármesterrel találkoztunk, aki rövid tájékoztatót adott a falu mai nehéz helyzetéről. Megtudtuk, hogy a falu téglagyártásból és paprikatermesztésből tartja fenn magát. Utolsó állomásként Savelin Zoltán plébános fogadott minket és mutatta be az 1874-ben épült gazdag díszítésű római katolikus templomot és plébániát, valamint mesélt a szintén 1944-ben kivégzett Werner Mihály apátplébánosról, akinek a szobrát is láttuk a templomkertben.

Magyarkanizsai ebéd után városnéző sétára indultunk Novák Anikó vezetésével; megtekintettük a fürdőt, a fürdő előtti népparkot, a Városházát és a Fő téri szobrokat, többek között a legismertebb helyi képzőművész, Dobó Tihamér, művésznevén Cigonya szobrát. Ezt követően a Városi Képtár igazgatója kalauzolt minket az aktuális festmény és grafika kiállításon, ahol négy kortárs képzőművész alkotásait láthattuk, valamint egy Cigonya képet is. A tárlatvezetést követően a kortárs alkotóművészet lehetőségeiről beszélgettünk Gajda Attilával, a zentai Bolyai Gimnázium tanárával, korábbi igazgatójával és a képtár vezetőjével.
Egy közeli étteremben zártuk vacsorával a napot.

3. nap
Február 19-én, kedden reggel indultunk Zentára. Itt elsőként a tehetséggondozó Bolyai Gimnáziumot és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet tekintettük meg. Az előbbiben (amely szintén a Collegium Talentum stratégiai együttműködő partnere) a 2002. évben alapított iskola első igazgatója, Gajda Attila tartott ismertető előadást számunkra a délvidéki magyar tehetséggondozás elért eredményeiről, arról, hogy a 20 fős osztályaikban tanuló diákok a budapesti Fazekas Gimnázum tanulóival versenyeznek folyamatosan a dobogós helyekért. Azt is megtudtuk, hogy a matematika tagozatot pár éve képzőművészeti és futball-tagozattal bővítették, de az utóbbi nem vált be az iskola eredeti küldetéséhez képest eltérő képességekkel bíró tanulók, illetve pénzhiány miatt.
Ezután városnéző séta következett, majd a zentai levéltár meglátogatása. A Városháza épületében működő levéltár igazgatója, Fodor István bő egy órás előadást tartott számunkra az aktuális feladatikról (pl. az IPA-projektről a szegedi levéltárral közösen és a raktárbővítésről) és kutatásaikról. Közülük kiemelkedik az a munka, amely a Magyar Tudományos Akadémia és a Szerb Tudományos Akadémia által 2012. december 28-án aláírt szerződés keretében jött létre, s amely az 1944-es délvidéki vérengzés magyar áldozatainak felkutatására, a tömegsírok feltárására vonatkozik. Eddig közel hatezer áldozat nevét azonosították, és Fodor István becslése szerint mintegy 12 ezer áldozat lehetett összesen. Megtudtuk azt is, hogy Szerbiában nincs levéltári szaktörvény, a Vajdaságban kilenc regionális levéltár működik, egyházi levéltárak és egyéb szaklevéltárak nincsenek. Nagyon érdekes volt megismerkedni azzal, hogy milyen munka folyik egyáltalán egy levéltárban.
A levéltárból a Városháza óratornyát másztuk meg, és megnéztük vezetéssel az itt látható zentai csata emlékére készített kiállítást. Eztán egy helyi halászcsárdában ebédeltünk (természetesen tiszai halat ettünk), majd folytattuk utunkat Nagybecskerekre és az azzal egybeépült Muzslyára.
Itt a 70 fős, szórvány magyarság fiataljait tömörítő Emmausz Kollégiumot tekintettük meg Kalapis Stojan szalézi atya vezetésével. Megtapasztalhattuk a szalézi szerzetesek megelőző nevelési módszerét - éppen tanulási idő volt a kollégiumban -, a jóság és a szeretet pedagógiáját és azt, hogy mekkora hatása van a nevelő állandó, 24 órás jelenlétének a kamaszkorú lelkek fejlődésében. A tíz évvel ezelőtt alapított kollégium mára kinőtte magát, nem tudnak minden igényt kielégíteni, sajnos sok magyar fiatalt el kell utasítaniuk helyhiány miatt. Láttuk az épülőfélben lévő tornatermet és szálláshelybővítést.
A kollégiumból Nagybecskerek belvárosába utaztunk, és tettünk egy sétát, majd az écskai Lázár-kastély megtekintése következett. Az estét már Újvidéken zártuk egy rövid belvárosi sétával. Itt csatlakoztak hozzánk Vekov Imre és Beretka Sándor kollégisták.

4. nap
Ezt a napot – amely Vajdaság fővárosában a tavaszi szemeszter első oktatási napja volt – a csapat Újvidéken töltötte. A reggeli után az első utunk az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi karára vezetett, ahol a Magyar Nyelv és Irodalom tanszék tanárai és hallgatóinak képviselői fogadták vendégeket.
 
Dr. Csányi Erzsébet, a tanszék vezetője (egyébként a Collegium Talentum tutora) köszöntötte a vendégeket, majd röviden ismertette a magyar nyelvű felsőoktatás lehetőségeit az Újvidéki Egyetem keretei között. Részletesen bemutatta a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium tevékenységét, amelynek legfontosabb eleme a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia megszervezése. Ez a Collegium Talentum tagjai számára is fontos bemutatkozási lehetőség, és néhány éve a kollégisták élnek is vele. 2012-ben immár a 11. nemzetközi konferenciára került sor, amelyen 4 vajdasági kollégistánk mellett 6 felvidéki kollégistánk is részt vett.  Így néhányunkat már ismerősként üdvözöltek a házigazdák. A későbbi beszélgetésen fontos elhatározás is született, hogy jövőre több erdélyi kollégista is nevezni fog az egyre rangosabb rendezvényre.

A Collegium Talentum elnöke (Kandikó József) tájékoztatást adott a kollégium támogatási rendszeréről, az új felvételi kiírásról, és felhívta a résztvevők figyelmét a Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjprogramra, amely keretein belül határon túli mesterképzéses és doktori hallgatóknak, valamint fiatal és tapasztalt oktatóknak-kutatóknak is vannak pályázati lehetőségek. Ezt követően Ágó Krisztina matematika témakörű előadást hallgattuk meg „A Poincare-féle körmodell parkettázása” címmel, majd kollégistánk Beretka Sándor kollégistánk informatikai előadása következett, amelynek címe „Bevezető a multi-ágens rendszerekbe”. Mindkét előadás tökéletesen megfelelt a tudományos ismeretterjesztés igényeinek, mert szakterületük érdekes témáját olyan formában mutatták be, amely a nem szakember részére is érthető, érdekes és hasznos volt. A program zárásaként a Jelfolyam online művészeti folyóirat multimédiás performanszot mutatott be, amelynek egyik vezető alkotója Oláh Tamás újvidéki hallgató volt, aki szintén a Collegium Talentum támogatottja.

Az egyetemlátogatás a magyar tanszék könyvtárában folytatódott, ahol kötetlen beszélgetés alakult ki a kollégisták és a hallgatók között.

Délután a péterváradi vár meglátogatása volt a program, ahol a csapat megtekintette a vár kazamatáiban berendezett hadtörténeti kiállítást is.
Este Bulgakov: Mester és Margaréta című regényének színpadra állított változatát nézték meg a kollégisták az újvidéki Magyar Színház érdekes előadásában.

5. nap
Csütörtök reggel a Collegium Talentum csapatának egy része reggeli sétára indult Újvidéken, mely során a helyi termékeket árusító viszonylag nagy méretű és gazdag piacot látogatták meg. A helyi termékekből vásárolva mindenki hazahozhatott egy kis darabot a vajdasági életérzésből. Az újvidéki szállást elhagyva, a mikrobuszon útban Szabadka fele Novák Anikó tartott rövid előadást a minket körülvevő tájról, helyi viszonyokról és szerbiai magyar pedagógusok helyzetéről. Ez útóbbiról megtudtuk, hogy jelentősebb erkölcsi és anyagi megbecsülésben részesülnek mint például a romániai vagy felvidéki pedagógusok. A Szabadkára való érkezést követően a csapat elfoglalta szállást. Az ebéd alkalmával a kollégisták ünnepi köszöntőben részesítették Bertalan Zoltán autóbuszvezetőt születésnapja alkalmából. Ezt követően került sor egy táplálkozás-tudománnyal kapcsolatos tájékoztatóra mely részletesebben kitért az emberi test metabolikus folyamataira. A hallgatóság igényeinek megfelelően nagyobb hangsúly került a katabolikus mechanizmusok ismertetésére. Ebéd után rövid kötetlen városnézés következett, majd a csapat felkészült az esti kulturális eseményre, amely alkalmából Lénárd Róbert, Virrasztók című darabjának az ősbemutatóját tekinthették meg. Az előadást követően a bölcsész végzettségű kollégisták szakmai értékelést mutattak be társaiknak a látott színdarabról.

6. nap
A délelőtt folyamán a kollégisták látogatást tettek a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon ahol Dr. Takács Márta Dékánasszony bemutatót tartott a kar működéséről, továbbtanulási lehetőségekről és jövőbeli célokról. Az előadást követően a kollégisták megismerkedtek a Szegedről érkezett joghallgató diákokkal, majd közös fénykép készült a Dékánasszonnyal. A helyi sajtó érdeklődésére a kollégisták képviselői beszámoltak a Collegium Talentum ösztöndíjprogram működéséről és fontosságáról. Namesztovszki Zsolt ösztöndíjas vezetésével részletesebben megismerték a Tanítóképző történetét és működését, felkeresték a könyvtárat és bekapcsolódtak egy tanórába ahol számítógépes oktatási formákat tanítottak.
 
Idegenvezető kíséretében a csapat látogatást tett a XIX-XX. sz. századfordulóján épült szabadkai városházán melynek tervezői Komor Marcell és Jakab Dezső, a Lechner Ödön-féle magyar szecesszió követői voltak. A dísztermében rövid helytörténeti előadásra került sor a városháza képviselőjének jóvoltából.
 
A délután folyamán a természettudósok nagy örömére a csapat terepszemlét tartott a Palicsi Tó partján, mely során a tőzegtavak szénforgalmáról esett szó, eloszlatva a tó vízének huminanyagok okozta barna színe körüli tévképzeteket.
 
Az esti kötetlen beszélgetés alkalmával a kollégisták felelevenítették a vajdasági Téli Akadémia élményeit illetve tanulságait és egyhangúlag megállapították, hogy építő jellegű meghatározó élményben volt részük.

7. nap
Február 23-án, szombaton a reggeli után elindult a csapat Budapestre, hogy onnan ki-ki a maga választotta közlekedési eszközzel hazautazzon Erdélybe, a Kárpátaljára illetve a Felvidékre.

2013 © COLLEGIUM TALENTUM