Köszöntöm a megnyitó résztvevőit, köszöntöm a kedves kollégistákat! Nagy örömömre szolgál a Collegium Talentum meghívása! Ez a mai esemény különösen közel áll a szívemhez, mert ez a program a külhoni magyarság jövője szempontjából nagy jelentőségű.
Miért használom ezeket a nagy szavakat? Meggyőződésünk, hogy a magyarság gyarapodása – ahogyan azt a stratégiai dokumentumunkban is kifejtettük – a számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodás együttes megvalósulásával lehetséges. Egyik fő célunk tehát a szellemi gyarapodás, aminek fogalmát úgy ragadtuk meg, hogy „a szellemileg gyarapodó közösség tagjainak identitása erős, a közösségi normákat sajátjuknak érzik, versenyképes tudást birtokolnak, a közösség kultúrkincsét megőrzik és fejlesztik”. A normák elsajátítása, az identitás továbbörökítés és a versenyképes tudás megszerezése pedig pontosan a Collegium Talentum céljaival egyezik meg. Ez azt a szerencsés helyzetet eredményezi, hogy törekvéseink, és a megvalósítás módjáról vallott elképzeléseink közösek.
Biztosan Önök is tudják, hogy Magyarország új Alaptörvénye a korábbi megfogalmazáshoz képest jóval nagyobb mértékben vallja a magyar nemzet összetartozásának elvét. A kölcsönös felelősség viseléséről szóló alapvetés mellett azonban van egy másik, szintén igen fontos megállapítása Alaptörvényünknek. Ez a kitétel a világ magyarságának közös hitvallását tükrözi, úgy definiálja önmagát mint „szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között”. Mire kötelez mindnyájunkat ez a szerződés? Minket arra, hogy meghallgassuk Önöket, a jövő generációját, hogy sose téveszthessük szem elől azt, hogy csak az Önök bevonásával hozhatunk olyan döntéseket, melyek később az Önök életét, végső soron a jövő magyarságának mindennapjait befolyásolják. Ez a mondat azonban Önöket is kötelezi. Arra, hogy valóban értő és gondolkodó partnerek legyenek, és soha ne tévesszétek el az utat, amely a magyar nemzet közös céljához vezet: megmaradni magyarnak, és magyarként gyarapodni a világnak azon pontján, ahová születtünk.
Az ifjúságnak szüksége van perspektívára, egy biztos képre, amit maga előtt tudhat, de az is kell, hogy Önöknek legyen jövőképük, egy víziójuk a magyarságról. Elengedhetetlen, hogy a jövőről való közös gondolkodáshoz rendelkezésre álljanak találkozóhelyek, olyan közegek, ahol a fiatalok megélhetik identitásukat, ahol magyar közösségi életben vehetnek részt.
Oktatási vonatkozásban a magyar nemzetpolitika két célt tűz ki: a magyar nyelven történő oktatás kiterjesztését és a magyar nyelvű oktatás minőségének emelését. A versenyképes tudás biztosításához azonban maga az intézmény léte nem elégséges. Fontos, hogy a tartalom is megfelelő legyen. A Collegium Talentum mindezt sajátos módon éri el. Nem a keretre, hanem pont a tartalomra koncentrál. Oly módon igyekszik létrehozni egy tudományos elitet a Önök szellemi bázisából, hogy kizárólag a szellemi közösség erejére hagyatkozik. Nincs épület, nincs fal – azokat az Önök által megteremtett intellektuális közeg pótolja.
A már említett stratégiai dokumentumunkban nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozás kérdésére. A tehetséges fiatalok minőségi tudásának kiteljesedése hozzájárul a magyarság kulturális és gazdasági potenciáljának megerősödéséhez. Ezért itt kiemelt figyelem szükséges. A tehetséges fiatalok megtalálása, felfedezése és továbbképzése különböző speciális, célzott programok által kell, hogy megvalósuljon – ahogyan az jelen esetben is történik.
Azt kívánom mindannyiójuknak, hogy állítsanak példát a világ felé, hogy a mai magyar fiatalság nem hitehagyott, hanem van célja, közös törekvése. Remélem a jövőben is az eddigiekhez hasonló sikerrel működhetünk együtt, és tovább erősíthetjük kapcsolatunkat! Köszönöm a figyelmüket!


2012. október 13., Magyarság Háza

.
Download this file (collegium_talentum_fogadalomtetel.pdf)Fogadalomtétel[Collegium Talentum]
2013 © COLLEGIUM TALENTUM