Ingyenesen megrendelhető itthon és határon túl a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.
Utószó

A Collegium Talentum első tanulmánykötetét tartja a kezében az olvasó: huszonkét határon túli fiatalt foglalkoztató, lelkesítő kutatási eredményeket tizenöt tudományágból. Egy borospataki kenőasszony gyógyító tevékenységén keresztül a multiágens vezérlésig, a facebook oktatásban betöltött szerepétől a Csinom Palkó, csinom Jankó jelenkori értelmezési lehetőségéig - változatos témák reprezentálják a hároméves tehetségtámogató munka megtérülését, a közös bemutatkozást.

A szerzők többsége PhD-hallgató vagy doktorjelölt, vagy már fokozattal rendelkező kutató, akik a Collegium Talentumban eltöltött időszak alatt számos szakmai kiadványban – köztük magas impaktfaktorú nemzetközi folyóiratokban – bizonyították tudásukat, tehetségüket. A jelen kiadvány számára olyan kéziratokat kértünk tőlük, amelyekben a tudománykommunikáció szempontjai érvényesülnek. A szakterületek különbözősége indokolta, hogy a szerkesztés során szétválasszuk a humán és a reál tudományokat; utóbbin belül a természettudományok és a műszaki tudományok mellett az orvostudomány is helyet kapott. Az érthetőség és az olvashatóság érdekében elvégzett stilisztikai változtatások természetesen a szerzők mondanivalóját és az általuk közölni kívánt lényegi információkat nem érinthették. Az egyes tudományágakban használt eltérő hivatkozásokat egységesítettük.

A szerzők az elméleti összegzés igényével készítették el tanulmányukat. Sok helyen kifejezetten új tartalmú, széles körű dokumentumbázison vagy saját mintavételeken, méréseken alapuló közlemények születtek, amelyek szervesen illeszkednek a tárgyalt téma aktuális kutatási áramlataiba. Több szerző felvetései – fiatal korúk ellenére ¬─ ösztönző jelleggel hathatnak a további kutatásokra, megérdemelten épülhetnek be a hasonló érdeklődéssel bíró kortársaik diplomamunkájába vagy értekezéseibe. Mindenütt arányos szerkezetű, jó lényeglátású, releváns fejtegetésű írásokkal találkozhatunk, amelyekről elmondhatjuk, hogy készítője semmit nem hagyott a véletlenre, dolgát kellő alapossággal, felkészültséggel és következetességgel végezte.

A tanulmányok sorában fellelhetünk határterületek érintő kutatásokat, interdiszciplináris tudományágakat és több tudományterületre kiterjedő vizsgálódásokat is. Van köztük olyan, amely a régi magyar irodalom jelenkori értelmezési lehetőségeinek kitágíthatóságát mutatja be úgy, hogy módszertani javaslatot ad a közoktatásban történő gyakorlati használatra. Brutovszky Gabriella elárulja, hogyan kell a régi szövegeket új energiákkal feltölteni, az élvezetes átadást elősegíteni. Miért érdemes a verstani, esztétikai, filológiai kérdéseket a nemzetkarakterológiai, történelmi, zenei és képzőművészeti aspektusokkal együtt értelmezni, s valamennyi érzékszervet bevonni a befogadásba? Ezt a felvetést a szerző módszertani alapelvvé formálja. Számel Petra kulturológust eredetisége és tudományos érzéke méltán emelheti a szlovákiai magyarság reprezentáns Márai-kutatójává. Salló Szilárd az egyéniségkutatás módszerét és szemléletét érvényesíti, amikor arra nyújt választ, hogy a hagyományok átvétele és gyakorlása, esetenként kibővítése a saját tapasztalatokkal hogyan alakul a személyes életpálya során, és miként válik jótékony szolgáltatássá a környezetük számára. Sándor Bulcsú    a modern statisztikus fizikán belül a gazdasági fizika egyik szeletét, a tőzsdeindexek dinamikája modellezését teszi vonzóvá közérthető, logikus stílusával. A közölt ábrák a szerző önálló eredményei, kifejező szerkesztésük a laikusokat is segíti a téma könnyebb megértésében. Mészáros Alpár egy nemzetközi kutató-team fiatal matematikusa. Tanulmányában egy olyan elmélettel foglalkozik, amely a magyarországi tudományos berkekben még nem kapott táptalajt. Az átlagtér játékok elmélete a matematika egyik mély és nehéz ága, ennek ellenére a szerzőnek sikerült egy átlátható ízelítőt nyújtania az olvasó számára. Az átlagtér játékok elméletének megfogalmazása a  francia származású Fields-díjas P. L. Lions nevéhez fűződik, akinek népes, magasan képzett nemzetközi szakmai csoportjába került be doktoranduszként a szerző.

Szeretnénk, ha szerzőinkre (és a többi kollégistánkra is) minél több magyar ember büszke lehetne sikereik megismerése és elismerése által, mert ez a záloga a magyar külhoni értelmiség tartós megmaradásának.

A Collegium küldetéséhez tartozik, hogy fórumot teremtsen a hazai és a külhoni fiatal kutatók közötti párbeszédnek, tudományos eszmecseréknek. A tanulmánykötet a magyarországi doktoranduszok, leendő oktatói-kutatói elit számára is készült, talán megkönnyítve a már megkezdett ismerkedést, együttműködést.

A kötet megjelenésének évében 75 külhoni egyetemistával és PhD-hallgatóval van támogatási szerződésünk. Jelen kiadvány biztatás minden kollégista számára, hogy a Collegium Talentum esküje szerinti ígéretét bátran megtartsa és legyen lehetősége tudását „a határon túli magyar értelmiség és az egyetemes emberi kultúra szolgálatába állítva közkinccsé tenni”.

B. Varga Judit

2013 © COLLEGIUM TALENTUM