A Collegium Talentum az Edutus Főiskola keretében működő hálózatépítő tehetség-támogató rendszer, amelynek célja a külhoni magyar értelmiség utánpótlás-nevelését segíteni és megerősíteni a határon túli tudományos és oktatói elitet. Célunk a mintegy harmincezer külhoni egyetemista közül évente felkarolni a legtehetségesebbet, és hat szemeszteren keresztül kiemelt képzésben részesíteni őket.

A Collegium Talentum keretében egy láthatatlan kollégiumi típusú intézmény alakult ki és fejlődik folyamatosan, amely több száz kilométer távolságban lévő hallgatók és szakmai mentorok (tutorok) közössége. A hallgatókat és tutorokat egységes kritérium és követelményrendszer össze egy szellemi, intellektuális közösséggé, kollégiummá.

A Collegium Talentum a felnövekvő külhoni magyar értelmiség fejlődését segíti kutatómunkájában, mesteri és doktori tanulmányaiban, valamint posztdoktori tevékenységében. A támogatás keretében ösztöndíjat, tutori segítséget, közös szakmai programokat, egyéni önképzési programokat, szakkönyvtámogatást és nemzetközi konferenciákon való részvételi lehetőséget biztosít.  A 2010-ben indult programban jelenleg hetven kollégista van, közülük 56 rendelkezik aktív jogviszonnyal. 14 kollégista, különböző személyes vagy tanulmányi okok miatt, passzív státuszon van. Az aktív ösztöndíjasok között 38 PhD hallgató, illetve doktorjelölt és 18 kiemelt tehetségű mesterhallgató van.  A támogatottak tudományterülete a mikrobiológiától az informatikáig, az atomenergiától a teológiáig, a néprajztól a matematikáig számos diszciplínát felölel (Lásd Kollégistáink tudományági megoszlása!).  Lakhelyük a Csallóköztől Székelyföldig, és a Kárpátaljától a Vajdaságig terjed (Lásd Kollégistáink a Kárpát-medencében!).  

Ismerkedjenek meg velük a honlapunk segítségével, mert bízunk abban, hogy nevükkel a későbbiekben a határon túli tudományos életben, felsőoktatásban és nem utolsósorban a közéletben is találkozhatunk majd.

2013 © COLLEGIUM TALENTUM