Az EDUTUS Főiskola negyedik éve működő, külhoni magyar mesterképzős és doktorandusz hallgatókat támogató tehetséggondozó programja - a Collegium Talentum - idei első képzését Tatabányán rendeztük meg. A mindhárom évfolyam és két alumnus részvételével zajlott találkozó anyagi hátterét az ösztöndíjakhoz és a tutori támogatásokhoz hasonlóan a Bethlen Gábor Alap biztosította.A 2013/14. tanév második félévére 75 határon túli magyar fiatallal kötöttünk támogatási szerződést, akik a januárban benyújtott és a tutoruk által jóváhagyott féléves munkaterv alapján haladnak előre kutatásaikban.

Az első képzési napon (péntek) a közel teljes kollégista létszámmal (mindössze hárman voltak igazoltan távol) tartottuk meg az előzetes tervek szerinti programot. A tematikát most is úgy állítottuk össze, hogy a kollégisták műveltségét, a közéletben folyó aktuális kérdésekkel kapcsolatos tájékozottságukat növeljük, gondolkodásmódjukat, véleményalkotó készségüket erősítsük.

Az Edutus Főiskola dísztermében a Collegium Talentum oktatási igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. Elsőként Izmindi Richárd politológus, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola intézetvezetője beszélt a magyarországi választási rendszerekről 1920-tól egészen napjainkig. A legutóbbi hazai parlamenti választások közelsége miatt a kollégisták megkülönböztetett érdeklődéssel hallgatták a szakember szavait, és kérdéseiket is az érvényben lévő választási törvényre és gyakorlatra koncentrálták. Részletes ismertetést kaptak a határon túli magyarok választási jogával, részvételével kapcsolatban.

A délutáni képzési blokkban két olyan téma ismertetésére került sor, melyek egyrészt a közös történelmünket érintik, másrészt a mai politikai gondolkodást, közbeszédet befolyásolják. Palasik Mária történész, egyetemi docens, az ÁBTL osztályvezetője a politikai rendőrség történetét foglalta össze az 1945 és 1989 közötti időszakra kiterjedően alapos és részletes adatsorokkal a megfigyeltekről, az ügynökhálózat létszámáról, valamint az államvédelem felépítéséről és állományáról. Szintén ő mint a Nők a magyar tudományban kötet társzerzője és mint a WITEC magyarországi tikára beszélt a női tudós karrierlehetőségekről. Előadását Puskin Anyeginjéből vett idézettel kezdte, majd az üvegplafon jelenség fogalmának tisztázásával folytatta. Kollégistáink megtudhatták, hogy 2001 óta több a diplomás nő, mint a diplomás férfi Magyarországon. Kimutatta, hogy 1970 óta növekszik a kutatók létszámán belül a nők aránya; 2012-ben 31% volt, míg 1970-ben 22%. A médiában gyakran hallható vagy olvasható horizontális szegregáció és lyukas cső diagram értelmezése is megtárgyalásra került.

Másnap külön évfolyamokban folytatódtak a programok. Az első évfolyam számára Görög Ibolya protokoll szakértő tartott egész napos előadást az illemről, a helyes tárgyalástechnikáról, az üzleti ebédek és vacsorák étkezési és öltözködési előírásairól, a fogadásokról, hivatalos levelezés követelményeiről. A jó hangulatú, tréning jellegű képzést kollégistáink még hazautazáskor is emlegették. (Bízunk benne, hogy otthon és hosszú távon is hasznosítják.) A vacsora után Hegedűs András történész-levéltáros, az esztergomi Prímási Levéltár igazgatója tartott másfél órás vitaindító, gondolatok gerjesztő elmélkedést a történettudomány és a transzcendencia viszonyáról.

A felsőbb évesekkel az oktatásvezető külön busszal Budapestre utazott és a nemzeti emlékhelyek végiglátogatása jegyében a Rákoskeresztúri köztemető 298-as, 300-as és 301-es parcelláit keresték fel. Mindnyájan először voltak ezen a történelmi emlékezetünk és hazafiságunk szempontjából szent helyen. Bank Barbara, aki a Magyarország 1945-1956 közötti történetének valósághű megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetés birtokosa, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa és a sírok feltárásának történész szakértője közel két és fél órás részletgazdag vezetése sokakból személyes családi emlékeket, sorsokat hívott elő.

Délután közel három órát töltöttünk a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Itt két kiállításban kaptunk csoportbontásban múzeumpedagógiai programot Karinthy Frigyesről és Weöres Sándorról. Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás nem csak korszerűségével, interaktív nyelvi játékaival nyűgözte le a kollégistákat, de jó példát adott kiállítás-rendezésből és módszertanból is. Versfoltozás, versrajz, keresztöltés és gondolatfújás, 3D-s versleképzés, verslehívó koppintásra - ezeket próbáltak ki kollégistáink több-kevesebb sikerrel és annál több jókedvvel. A Karinthy-életművet bemutató foglalkozás során megismerkedtek a Nyugat folyóirat körével, az Így írtok ti világával, az irodalmi paródia és karikatúra rejtelmeivel.

Az utolsó napon szintén évfolyamonkénti bontásban látogatták meg kollégistáink az Edutus Főiskola közelmúltban átadott laboratóriumait. A lézerlaborban dr. Vavra Gábor docens tartott élvezetes prezentációt és bemutatta a berendezéseket is. A csúcsszínvonalú technológia és a maga nemében Európában az ötödik Trumpf robot még a nem műszaki és természettudományi területek képviselőit is lekötötték, mondhatni lenyűgözték. Ezt követően a pneumatika labort, a hidraulikai labort és az NI labort tekintették meg Szabó Béla Gábor műszaki tanár és két BME doktorandusz, gyakornok vezetésével a kollégisták.

A záró és értékelő beszélgetésre a Főiskola dísztermében került sor.

B. Varga Judit2013 © COLLEGIUM TALENTUM