Az őszi félév második képzése a tudománykommunikáció, az oktatási rendszerek és fejlődésmodellek, a nemzeti kultúrkincsek megismerése és a közösen megélt kulturális élmények jegyében zajlott. December első hétvégéjére a 26 fős végzős évfolyamot és az idén júniusban végzett alumnusokat hívtuk Tatabányára, az Edutus Főiskolára.

Az első képzési napon a Collegium Talentum elnöke, dr. Kandikó József kutatói-oktatói életpálya a határon túl témában vezetett beszélgetést a jelenlévő kollégistákkal és kérdőíves felmérést végzett körükben elképzelt életpálya modelljeikről. A kérdőívre anonim módon huszonöt végezős kollégista válaszolt.

A felvetett életpálya modellekről a válaszadók véleménye a következők szerint alakult:Jól látható, hogy a kollégisták elsősorban a felsőoktatási életpályát, illetve a tudományos kutatói életpályát preferálják. A gyakorlati szakmák láthatóan kissé távol állnak tőlük. (Ketten elsősorban szülők szeretnének lenni!) Érdekes azonban, hogy egy másik kérdésre, amellyel aziránt érdeklődtünk, hogyan képzelik el magukat tíz esztendő múlva, már többen említettek valamilyen gyakorlati, vállalati munkahelyet. A válaszadók fele sem gondolja, hogy vezető beosztásban dolgozik majd, és több mint felük közepesen, vagy még annyira sem elégedett anyagi helyzetével. A kollégisták közül csak hárman nem a szülőföldjükön dolgoznának, és többségük úgy gondolja, hogy erős a befolyása a környezetére. Összefoglalva azt mondható, hogy nem túl optimista értelmiségi képet vizionáltak.

A kapott válaszok alapján folytatott műhelyvitát követően Prof. Dr. Németh András, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar tanszékvezető egyetemi tanára az Európai oktatási rendszerek és a pedagógusképzés - történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek, aktuális reformok címmel tartott, a tengeren túli oktatási modellekre is kitérő, átfogó előadást. Összehasonlító elemzésében tárgyalta az európai oktatási tér létrejöttét, ezzel párhuzamosan a pedagógusképzés máig sok vitát kiváltó kulcsfontosságú reformját. Elmondta, hogy 2000 tavaszán Lisszabonban az EU tagállamok államfőinek nyilatkozatában az elkövetkező tíz év egyik legfontosabb feladataként fogalmazódott meg a tanárok és a tanárjelöltek alapképzésének és gyakorlati képzésének magasabb szintre emelése. Az előadás középpontjában ennek a kérdéskörnek történeti, politikai áttekintése, valamint azoknak a folyamatoknak a vizsgálata állt, amelyek keretében kialakultak a különböző európai iskolarendszerek és pedagógus szakmák intézményes keretei, illetve azok elméleti szinten is reflektált, a neveléstudományban leképződő tudástartalmai.

Az este Oláh Tamás, újvidéki alumnus interaktív közösségi programjával zárult. A Projektszínház néven meghirdetett és korábban a Nemzeti Kiválóság Program keretében már kipróbált kapcsolatteremtő feladatok és játékok a Collegium Talentumban is nagy sikert arattak.

Másnap külön busszal Budapestre indult a 34 fős közösség az oktatásvezetővel. A tervezett program szerint az Elektrotechnikai Múzeumban dr. Antal Ildikó igazgatónő mutatta be élő fizikaóra keretében a múzeumi tudománykommunikáció lehetőségeit.  A kollégisták működésben közben láthatták a magyar fizika és elektromosság nagyjainak találmányait eredeti vagy 1:1 modell formában. Nemcsak a fizikus kollégisták élvezték a Wimshurst-rendszerű influenciagép keltette elektrosztatikus áramlást. A kísérletek terme után a múzeum kiállításait tekintettük meg szakvezetéssel. Az Electro Magica teremben szintén látványos kisüléseknek lehettünk tanúi.

A múzeumból a közeli adventi vásárokat (Szent István-bazilika előtt és a Vörösmarty téren) látogatták meg a fiatalok a szűk másfélórás szabadidő alatt. Utána a Groupama arénában és a Fradi múzeumban kaptak bő egy órás, élvezetes vezetést kollégistáink. Bemehettek a VIP-páholyba, fotózkodhattak a lelátókon, benézhettek a hazai csapat öltözőjébe és többek között az edzői székeket is kipróbálhatták. A program a Planetáriumban folytatódott, ahol november 21. óta a tavalyi poszter-versenyünk díjnyertes munkáiból készítettünk bemutatót új roll-upok felhasználásával. Az adventi időszakhoz igazodva a Planetárium Betlehemi csillag című műsorát néztük meg.

Este a kollégisták egy része csatlakozott a Katona József Színház workshopjához, majd mindnyájan a Fényevők c. előadást néztük meg Ascher Tamás rendezésében és Ónodi Eszterrel, Nagy Ervinnel a főbb szerepekben.

Vasárnap a világhírű Seuso-kincseket tekintették meg a kollégisták szakvezetés kíséretében a székesfehérvári Szent István király Múzeumban. Előzőekben felkészültek Hajdú Éva: A Seuso-kincsek című könyvéből a rájuk váró élményre. Az egyedülálló lelet-együttes hatására többen megvásárolták az említett könyvet a múzeum boltjában.

A képzés az értékelő lapok kitöltésével zárult.

B. Varga Judit

2013 © COLLEGIUM TALENTUM