Az őszi félév második képzése hagyományosan a Magyar Tudomány Ünnepéhez csatlakozva zajlott olyan hívószavakkal, mint nemzetstratégia, magyarságkép, oktatás- és/vagy neveléstörténet, nemzeti emlékhelyek- és kultúrkincsek. November harmadik hétvégéjére a 20 doktoranduszból álló elsős évfolyamot és a 28 másodéves kollégistát hívtuk Tatabányára, az Edutus Főiskolára.

A „Messze látó tudomány: felelős válaszok a jövőnek” mottóval meghirdetett akadémiai rendezvénysorozat keretében a Főiskola kétnapos konferenciát szervezett, amelyben november 21-én 10 órától a Collegium Talentum külön szekcióval szerepelt. A szekcióra négy elsőéves kollégista küldte be előadását. A nyitó előadást Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke tartotta, az ülést Kandikó József, a CT elnöke, emeritus rector vezette le.

Szász Jenő ismertette a kutatóintézet küldetését és tevékenységét. Előbbit a magyar humánvagyon megóvásában, a szülőföldön való boldogulásban, a nemzeti integrációban (reintegrációban) és a Kárpát-medencei hálózatok kiépítésében határozta meg. Az utóbbi során a nemzetegyesítés 2020-ig kidolgozott fejlesztési programját mutatta be, valamint a Kárpát-Haza Fejlesztési Koncepciót. Kiemelte a 2010. évi XLV. tv. fontosságát a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről.

A kollégisták közül Makkai Júlia, a BBTE hungarológiai doktori iskola hallgatója a kortárs populáris női irodalomról beszélt Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben c. könyve alapján. Elemzésében rávilágított, hogy a chik-lit műfaj sajátosságaiba hogyan ékelődhet bele egy-egy régió specifikuma, konkrét esetben az Erdély-tudás. Nagy Júlia, szintén a BBTE doktori iskolájának hallgatója a kolozsvári reprezentatív terek bemutatásával foglalta össze a történelem és a városimázs egymást formáló, egymásra ható kapcsolatát. Turóci Jolán az Ungvári Nemzeti Egyetem elméleti fizika tanszékéről példaértékű alapossággal prezentálta az atomoktól a kvarkokig a minket körülvevő világ alkotóelemeit. Kitért a mezonokra, melyek egy kvarkból és egy antikvarkból állnak, a protonra, a barionra és a kétrészecskés Dirak-egyenletre is. Tarján László, az Ungvári Nemzeti Egyetem tanársegédje, mechatronikai mérnök a tudománykommunikáció fogalmát kimerítve magyarázta el a nem csak kollégistákból álló hallgatóságnak, mi is az a mechatronika, hol találkozunk vele a mindennapokban. Majd saját kutatási témájára, a lineáris hajtásokra tért át, szintén élvezetes és érthető bemutatóval.

Délután B. Varga Judit, a CT oktatásvezetője a személyiséggel nevelünk témában tartott a közoktatás- és pedagógiatörténetet bevezető, ráhangoló előadást. Ezt követően Gloviczki Zoltán, a PPKE fejlesztési dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi docense tartotta meg a köznevelés történetéről és fejlődéséről szóló átfogó és elgondolkodtató előadását. Szó volt a funkcionális analfabétizmusról, a nevelés-, az oktatás-, a pedagógia- és az iskolatörténet közötti különbségekről és átfedésekről, a tanár és a pedagógus fogalmi értelmezéséről, az összehasonlító neveléstudományról.Az este Lackfi János József Attila-díjas és Prima Primissima díjas költővel, íróval telt jóhangulatú találkozás keretében. Lackfi János bemutatta legújabb kötetét, a Három a magyar igazság-ot. Elmondta, hogy szerinte milyenek a magyarok, miért fontos a kis népek genealógiája, felolvasott könyveiből és személyes történeteivel is megidézte a magyar ember csetlő-botló örkényi figuráját. A sok nevetés mellett olyan megjegyezni érdemes igazságokat is megtudhattunk, hogy a magyar nyelvnek kétszer annyi rímpozíciója van, mint más indoeurópainak, vagy milyen az, amikor a nyelv „visszarúg”.

Másnap a Seuso-kincseket tekintették meg a kollégisták két csoportban szakvezetéssel a székesfehérvári Szent István király Múzeumban. Előző este felkészültek Hajdú Éva: A Seuso-kincsek című könyvéből a rájuk váró élményre. Az elsősöknek az oktatásvezető tartott rövid idegenvezetést Székesfehérvár belvárosában, elsősorban a nemzeti emlékhely ismertetésével.

A délután a csapatépítés jegyében telt, melyet ezúttal, a CT történetében először egy kollégista, a Nyitrai Egyetem doktorandusza, Tóth Katalin vezetett. A siker akkora volt, hogy a hivatalosan 14.00-18.00 közötti időre tervezett program egészen éjfélig elnyúlt.

Vasárnap Komlósi Piroska családterapeuta pszichológus, egyetemi docens a Károly Gáspár Református Egyetemről az emberi kapcsolatok sokrétűségéről és összetettségéről beszélt. Elmondta, hogy a rendszerelmélet hogyan és miért alkalmazható a családi mechanizmusokra, melyek egy család normál krízisei, milyennek kell(ene) lennie a kapcsolati és a közösségi kultúrának, és hogyan oldható a nárcisztikus karaktertorzulás és a szorongást kiváltó, imprimtálódott pszichés elakadások.

A képzés a szokásos értékelő lapok kitöltésével zárult.
B. Varga Judit

.
Download this file (ertekeles_2014_nov_21_23.pdf)Értékelés[A 2014. november 21-23-adikai képzési program értékelés]


 

 

 

2013 © COLLEGIUM TALENTUM