A 2015-ös év második kollégiumi képzésén 16 harmadéves külhoni fiatal vett részt Tatabányán, az Edutus Főiskolán. A háromnapos találkozó tematikája a nemzeti emlékezet, a nemzeti példaképek és a nagyhatalmi érdekek kérdésköreire épült. 

Az első képzési napon Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja bő egyórás előadásában a második világháború során lezajlott délvidéki hideg napokról és az ezt követő, a helybéli magyarokat és németeket érintő vérbosszúról, valamint ezek feltárásának, kutathatóságának körülményeiről beszélt. A történeti bevezető után a kollégisták megtekintették az Edutus Főiskola aulájában a Délvidéki Magyar Golgota 1944-1945 című tárlatot, szintén Bank Barbara vezetésével.

A programon jelen volt Cseresnyésné Kiss Magdolna, a Keskenyúton Alapítvány elnöke is, aki a kiállítást kísérő tanulmánykötetet, valamint a délvidéki razziáról írt, az idén megjelent legújabb könyvet ajándékozta a kollégistáknak.

A délután második előadója Dr. Kubassek János geográfus, tudománytörténész, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója volt. Kőrösi Csoma Sándor, a Himalája magyar remetéje életútját ismertette a Háromszéki-havasok tövében lévő szülőfalujától Nagyenyeden és Göttingenen át Zangla és Bukta kolostorokig. A rendkívül változatos képanyagot bemutató vetítéssel kísért előadásból nemcsak azt tudhatta meg a hallgatóság, hogy melyik kolostorban fejezte be Csoma a tibeti-angol szótárt, hanem azt is, hogy miért lehet konvertálható erőforrás a ma embere számára a 16 nyelvet ismerő tudós-utazó pályája.

A képzés második napján a végzős kollégisták intelligencia hányadosát is megmértük Kolonits Tamás fizikus, a Mensa HungarIQa tesztgondnoka segítségével. A tesztet megelőző intelligencia-méréstörténeti előadás során különös érdeklődést tanúsítottak kollégistáink a számos, részletekre kiterjedő kérdéseikkel.

Délután Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára lendületes előadásban foglalta össze az elmúlt fél évszázad legjelentősebb geostratégiai elméleteit. Ismertette Zbigniew Brzezinski lengyel származású amerikai politológus, Jimmy Carter nemzetbiztonsági főtanácsadója munkásságát, valamint a vele a Harvardon egyidőben járó Henry Kissinger Nobel-békedíjas diplomata és politikus irányt jelölő nézeteit. A jelenlévők megtudhatták, hogy a fejlett országok GDP-jük hány százalékát adják a fejletlen világnak és azt is, hogy a hírszerzés kilencven százaléka ma nem politikai, hanem gazdasági indíttatásból és célból történik.

Vasárnap a közeli Majkot, a fehér csuhás, némasági fogadalmat tett kamalduli szerzetesek kolostorát látogatták meg a fiatalok. A szerzetesi életmód megismerésén kívül újdonság volt számukra, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelem a kamalduliak franciaországi Grobois kolostorában élt száműzetésben és ott írta meg az emlékiratait is.

A képzés Tatabányán, az Edutus Főiskolán értékelő beszélgetéssel és közös ebéddel zárult.

B. Varga Judit

2013 © COLLEGIUM TALENTUM