Az őszi szemeszter első képzési programját a másod-és harmadéves 45 kollégista részére Budapesten, az Edutus Rendezvényházban tartottuk.

Az első képzési napon a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz csatlakozva a Németországban kitalált új ismeretterjesztő módszer, a science slam populáris műfaj elemeit alkalmazó versenyfilmek eredményhirdetésére került sor. 19 másodéves doktorandusz és doktorjelölt kollégista vállalkozott arra a nyár folyamán, hogy rövid, érthető és szellemes videókat készít saját kutatási témájáról.

A tudománykommunikáció hagyományos keretéből kitörő science slam versenyek igazi otthona a színházak, klubok, szórakozóhelyek pódiuma, ahol közvetlenül a laikus közönségnek magyarázhatja el a pályakezdő tudós kutatásai célját és hasznát. Az első science slam versenyt 2008-ban rendezték Darmstadtban. Németországban olyan sikeressé vált, hogy ma már központi szervező irodája van és a legnagyobb versenyekre elővételben elkelnek a jegyek. Az első Európai Science Slamat Koppenhágában rendezték 2014 júniusában.

A hazai - egyelőre szerényebb – változatban fiatal biológusok, történészek, irodalmárok, egy-egy nyelvész és pszichológus, illetve építész és matematikatanár, filozófus és geográfus beszélt a nagyközönségnek eddig elért eredményeiről a saját maga alkotta kreatív történetben. A nyár folyamán elkészített filmeket Sipos Júlia, az MR1 Kossuth Rádió tudományos műsorainak szerkesztő-műsorvezetője és Gózon Ákos, az Élet és Tudomány főszerkesztője értékelték.

Első helyezett A hatlábúak birodalma című kisfilmével  Szanyi Szabolcs kárpátaljai biológus, lepkekutató lett, a zsűri szerint a képekben gazdag, változatos szerkesztésű, több helyszínen forgatott ötletes munkájáért. A második helyet Nagy Júlia várostervezés mesterdiplomás kollégista nyerte el a Kolozsvár metropoliszövezet alkotásával. A két zsűritag a szemléletes animációs képi világot és a közérthető magyarázatokat jutalmazta esetében. A harmadik helyezett Kiss Tímea felvidéki magyartanár és olvasáskutató doktorandusz lett Az irodalom visszavág című humoros, asszociatív képi elemekkel, többrétű kommunikációs üzenettel bíró klipjéért. A zsűri különdíjában részesültek Orosz Júlia kárpátaljai történész az archív szemléltető eszközök és kosztümök színvonalas használatárét, valamint Paszmár Lívia pozsonyi irodalomkutató a magas színvonalú filmes szerkesztéséért és játékos-humoros hangvételéért. A zsűri dicséretben részesítette még Csáky Antal nyitrai matematikatanárt a matematika elhivatott és ihletett népszerűsítéséért, s a színvonalas vizualizációért. A Collegium Talentum vezetése 50-, 40- és 30 ezer forintos pénzjutalmat ítélt meg  az első három helyezettnek, illetve 10-10 ezer forintot a többi díjazottnak. A filmek közös megtekintése nagy sikert aratott a szimpózium résztvevői körében. A programról a Lánchíd Rádió számolt be az oktatásvezetővel készített interjú keretében.

A 10 órakor kezdődő szimpóziumot Paládi-Kovács Attila akadémikus, a CT Igazgatótanácsának a tagja nyitotta meg a kutatás és a tudásátadás etikájáról szóló előadásával. Beszélt a kutatásokat támogató megrendelők elvárásairól, a magyar történelemtudomány adósságairól, az alkotó értelmiség technokrata hozzáállásából következő agyelszívásról, a szerzőség kérdéséről és ma gyakran hallható plágium-botrányokról. Sipos Júlia szerkesztő-újságíró és Vásárhelyi Tamás biológus-főmuzeológus, az ELTE Tudománykommunikáció a természettudományban mesterszak oktatója a tudománykommunikáció ma divatos posztmodern formáiról, többek között a liftbeszédről, a TED-ekről, a science cafékról és centerekről és a különféle tudásmegosztó blogokról tartottak látványos és nem utolsósorban élő kísérleteket bemutató, interaktív előadást. A vállalkozó kedvű kollégisták maguk is kipróbálhatták a felületi feszültséget, a súrlódást és a légnyomást demonstráló szórakoztató feladványokat.

Este a Pesti Színház Túl a Maszat-hegyen című előadását nézték meg közösen a kollégisták. Varró Dani verseit és Presser Gábor zenéjét tartalmazó darabot azért választottuk, mert a külhoni fiatalok között sok az ifjú házas és szülő, így a színházi élményen túl a családi életükben is kamatoztathatják a kortárs magyar alkotók megismert művét (könyv és/vagy zene formájában).

A képzés második napján Bárdi Nándor történész, kisebbségkutató tartott közel kétórás adatgazdag eladást az elmúlt huszonöt év magyar-magyar viszonyairól. A kollégisták képet kaphattak a Trianon óta eltelt időszak népesedési és migrációs folyamatairól, a jövőt meghatározó demográfiai előrejelzésekről, megismerhették és megérthették a transznacionális nemzettudat fogalmát és választ kaptak arra is, miért kell a határon túli magyarsággal Magyarországon foglalkozni.

Ezt követően az oktatásvezető tartott egy bőröndtárlat bemutatásával előadást hazánk legfiatalabb Boldogjáról, a 2013. október 19-én oltárra emelt Sándor István vértanúról, mának szóló üzeneteket hordozó életszentségéről. A bő másfél órás „tárlatvezetés” lezárta az előző napi tudománykommunikációs diskurzust, egyben ráhangolta a fiatalokat a soron következő programra, a magyar szentek ereklyéinek meglátogatására. A Szent István Bazilikában Kovács Gergely történész, posztulátor, a Mindszenty Alapítvány ügyvezetője kalauzolta a kollégistákat a Szent Jobbtól Boldog IV. Károly király ereklyéjén át a „szent balig”, azaz a világon legismertebb magyar, Puskás Ferenc sírjáig.  A rengeteg kérdést indukáló sajátos hangvételű vezetésen az ereklyetisztelet kialakulásán túl a hitelességet megállapító tudományos módszerek is szóba kerültek.

A képzés harmadik napján az idén tavasszal nyílt Parlamenti Látogatóközponttal ismerkedtek meg a kollégisták. Megtekintették az Országgyűlési Múzeum két kiállítását a törvényhozás történetéről és a Parlament építéséről csoportbontásban, vezetéssel. Nagy érdeklődést váltott ki a saját kézjegy megjelenítésének lehetősége egy reformkori kéziraton. A modern technika alkalmazása a kiállításban lehetővé tette, hogy sokan elküldhessék maguknak az aláírt újkori oklevelet e-mailen.

A képzés a szokásos 1-től 10-ig osztályozható skálán történő értékeléssel zárult.

B. Varga Judit

2013 © COLLEGIUM TALENTUM