Répás ZsuzsannaNagy szeretettel köszöntöm a Collegium Talentum évzáró rendezvényén megjelenteket, és külön üdvözlöm a végzős hallgatókat! Engedjék meg, hogy mindenekelőtt gratuláljak a végzősöknek a hat szemeszteres képzés sikeres teljesítéséhez. Azt gondolom, hogy ez a három év mindannyiuk számára meghatározó időszak volt: rengeteg élményt és tudást adott. Büszkék lehetnek rá, hogy ennek a kiemelt képzésnek és az általa formált közösségnek a tagjai lehettek, és bízom benne, hogy a kialakult barátságok, a kapcsolati háló megmarad egy életen át.

A Collegium Talentum említésekor mindig eszembe jut a bibliai példázat, amelyet mindannyian jól ismerünk. A példázatban az idegenbe készülő gazda hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint. Az első két szolga sikeres vállalkozásba fogott. A harmadik szolga, aki csak egy talentumot kapott, elment, gödröt ásott a földbe és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Az első két szolga megduplázta a talentumok számát, de az utolsó csak azzal tudott védekezni, hogy mivel tudta, hogy az ura kérlelhetetlen ember, félelmében elásta és megőrizte azt az urának. Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot és adjátok annak, akinek tíz talentuma van!

Ez a bibliai példázat tulajdonképpen két dologról szól: a lehetőségről és a felelősségről. Mindannyian kapunk lehetőségeket az élettől, ki többet, ki kevesebbet. Ha valaki lehetőséget kap a bizonyításra az életben, az egy hatalmas dolog. A szolgáknak megadatott a lehetőség, hogy gyarapítsák a vagyont, bebizonyítsák rátermettségüket. Ketten ki is tudták használni, de a harmadikat a kudarctól való félelem megbénította. Nagyon sokan beleesnek ebbe a hibába. Én azt kívánom a kollégistáknak, a végzősöknek, hogy használják ki ezt a lehetőséget, amit kaptak, ne féljenek attól, hogy kipróbálják magukat.

Ugyanakkor a talentumokat kapjuk is valakitől, el is kell számolnunk a felhasználásával. Egy talentum abban a korban közel 50 kiló aranyat jelentett. Nem kis dolog volt tehát az a vagyon, ami a szolgákra maradt. Az sem kis dolog, ha valaki valamilyen tehetséggel rendelkezik. Az sokat ér bizony manapság is. Felelőssége van abban, hogy azt a tehetséget kamatoztassa, és ne váltsa aprópénzre. Tudnunk kell, hogy a tehetséget kaptuk valakitől, és el kell számolnunk azzal. Ezért a második tanácsom a kollégistáknak, hogy azt a tehetséget, amely eddig segítette őket, ápolják és teljesítsék ki, tudván, hogy ezzel egy egész közösségnek, a magyarságnak tartoznak felelősséggel.

Szólni kell arról a lehetőségről és felelősségről, amelyet a tehetséges fiatalok a magyar állam számára jelentenek. A magyar nemzetpolitika számára az oktatás területe, azon belül kiemelten a tehetséggondozás kulcsfontosságú feladat. A nemzetpolitikai stratégiában ezt szellemi gyarapodásnak hívjuk. A szellemileg gyarapodó közösség erős identitással, szilárd és egészséges nemzettudattal bír. Ez a közösség ismeri és tiszteli múltját, történelmét, közös kultúrkincsét ápolja. Tagjai igyekeznek hasznos és építő alkotói lenni a nemzetnek, és azon dolgozni, hogy a magyarság minél nagyobb megbecsültségnek örvendjen a világban. Ehhez olyan versenyképes tudást szükséges birtokolniuk, amelynek a megszerzéséhez nekünk közösen kell megteremtenünk a körülményeket: ezért áll a magyar kormányzat a Collegium Talentum mögött.

A Collegium Talentum képzése egyedülálló módon segítette a szakmai fejlődést, előmozdította a kutatói tevékenységet, megalapozta oktatói, illetve kutatói karrierjüket. A kollégisták feladata: élni a kapott lehetőséggel, nemzetük és közösségük javára.

Remélem, hogy az Önök között kiépült kapcsolati háló tovább fog bővülni, és ezáltal gazdagítják, erősítik a külhoni magyar tudományos életet. Bízom abban, hogy közös törekvéseink mentén a továbbiakban is sikeres tudunk együttműködni!

Köszönöm a figyelmet és még egyszer gratulálok a végzős hallgatóknak!

2013 © COLLEGIUM TALENTUM