Az Edutus Főiskola határon túli tehetségeket gondozó szervezete, a Collegium Talentum a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával (KMF) együttműködve június 18-án, Beregszászban műhelyvitát szervezett A magyar nyelvű tudományos kutatómunka szellemi és infrastrukturális feltételei címmel. A plénumnak a KMF Győr terme adott otthont.


A „házigazdák” nevében Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója köszöntötte a jelenlévőket, többek között dr. Kandikó József főiskolai tanárt, a Collegium Talentum (CT) elnökét, dr. Vanó Renátát, a CT főtitkárát, dr. Brenzovics Lászlót, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnökét, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács, a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács, valamint a tehetséggondozásban és a doktoranduszképzésben érdekelt más szervezetek képviselőit. Váradi Natália elmondta, hogy a műhelyvita tematikája többek között olyan területekre terjed ki, mint a helyi magyarságot érintő kutatási kihívások, a kutatási infrastruktúra vagy a finanszírozási lehetőségek. Köszöntőbeszédet mondott dr. Orosz Ildikó, a KMF elnöke is.

Dr. Kandikó József röviden bemutatta az Edutus Főiskolát és annak tehetséggondozó szervezetét, a Collegium Talentumot. A CT már 2010 júniusában, jóval a két tanintézmény egyesülése előtt elindította működését azzal a céllal, hogy a határon túli magyarlakta területekről felkarolják a kimagaslóan tehetséges magyar fiatalokat, és kineveljenek belőlük egy olyan értelmiségi elitet, mely bármikor megállja a helyét a nemzetközi szintű tudományos életben. Az így kiválasztott tehetségeket három éven át világszínvonalú képzésben és magas ösztöndíjban részesítik. A CT tevékenysége a már megszűnt szlovákiai Selye János Kollégium fizikai, szellemi és intellektuális infrastruktúrájára épül, vezetését nyolc határon túli magyar akadémikusból álló igazgatótanács látja el.
„A Collegium Talentum tevékenysége nemzetpolitikai jelentőségű – mutatott rá Kandikó József. – Hiszen a magas szintű és minőségi tudással felvértezett fiatalok nagyban hozzájárulhatnak a magyarság kulturális és gazdasági potenciáljának megerősödéséhez. A tehetséges fiatalokat ezért kiemelt figyelemben kell részesítenünk: felfedezésük és továbbképzésük speciális és célzott programok által kell, hogy megvalósuljon.”
A kollégisták többek között kutatási-módszertani tanácsadást és kommunikációs-prezentációs tréninget kapnak, valamint számos más speciális szakmai és kulturális programban vehetnek részt.
A tehetséggondozás fontos aspektusát képező ösztöndíj kapcsán Kandikó József elmondta, hogy a szerencsés diákok hároméves – azaz hat féléves – támogatást kapnak. Az ösztöndíj éves összege ezen évben kétezer euró. Emellett a diákoknak lehetőségük van számos más támogatási formára is, pl. lakhatási és utazási költségtérítésre, szakkönyvvásárlási támogatásra, s fontos a CT részéről a különböző idegen nyelvek elsajátításához nyújtott segítség is: a nyelvtanulás egyébként fontos követelmény!
Az Edutus Főiskola Beregszászt követően június 27-én Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Egyetemen szervez műhelyvitát. A pályázati feltételekről, illetve a műhelyvitán elhangzottakról bővebb információ a www.collegiumtalentum.com eletronikus webcímen kapható.
A továbbiakban többek között dr. Csernicskó István, a KMF prorektora A magyar tudományosság kihívásai Kárpátalján címmel tartott a megye magyar tudományos életét elemző előadást. Dr. Bocskor Andrea, a Lehoczky Tivadar Intézet igazgatója a kutatóintézet elmúlt tíz évi tevékenységét ismertette. Kohut Erzsébet, a Rákóczi-főiskola biológiatanára a Biológia Tanszék kezdeményezésére megalakított Fodor István Természettudományi Kutatóintézet munkájáról számolt be, Váradi Natália pedig a kárpátaljai tehetséggondozást ismertette. Györke Magdolna egyetemi docens az Ungvári Nemzeti Egyetemen működő magyar filológiai kar munkájáról szólt.
Pecsora Sándor és Vavrincsik Regina doktoranduszhallgatók, a Collegium Talentum kárpátaljai támogatottjai kutatómunkájuk körülményeit ismertették.
Ferenc Viktória, a Momentum Doctorandus szervezet vezetője egy, a kisebbségben élő doktoranduszhallgatók között végzett, jelenleg is feldolgozás alatt lévő kutatási projektről beszélt. A műhelymunka végén a Collegium Talentum és a Momentum Doctorandus szervezet közötti együttműködési szerződés aláírására is sor került.

F.Zs.

Forrás:
Kárpátalja online hetilap
2012. június 22., 597. szám
Link: http://www.karpataljalap.net/2012/06/22/muhelyvita-foiskolan

2013 © COLLEGIUM TALENTUM