A Collegium Talentum az új kollégistáknak szóló felvételi meghirdetést általában a naptári év tavaszi időszakában teszi közzé. A Jelentkezési lapot a Collegium Talentum honlapjáról kell letölteni és azt a megjelölt határidőig kell elektronikusan eljuttatni a megadott címre!

A felvételi eljárás szakaszai:

1. A benyújtott írásbeli anyagokra maximum 50 pontot lehet szerezni. Ebből 25 pont a korábbi tanulmányok, eredmények, publikációk és dokumentált nyelvismeret alapján szerezhető, 25 pontot pedig Pályázat szakmai részére kaphat a jelentkező. Az írásos értékeléseket részben a Kollégium vezetése, részben az adott szakterületek tudományos fokozattal rendelkező felkért képviselői végzik. A tudományos diákköri pályázatok első helyezettjei számára a Kollégiumnak joga van a rendelkezésre álló keretszámok minimum 20%-át fenntartani, amennyiben az ilyen helyezésekkel bírók pályáznak a Kollégium támogatására.

2. Az írásbeli eredmények figyelembevételével szervezett szóbeli meghallgatáson a felvételizőnek egy több szakterületet képviselő 3-5 tagú bizottság előtt kell bemutatnia önképzési és kutatási terveit, elmélyültségét témájában.

3. A szóbeli meghallgatáson maximum 50 pont érhető el. Az elért pontszámok alapján elkészített felvételi listát a háromtagú Felvételi Bizottság értékeli, és a finanszírozási keretszámok, valamint a Collegium Talentum Igazgató Tanácsa által jóváhagyott szakmai prioritások figyelembevételével dönt a felvételről. A felvételről a tájékoztatást az utolsó szóbeli meghallgatást követő 15 napon belül kell megküldeni a felvételizőnek. A felvételi eredményeket a honlapon tesszük közzé.

4. A felvetteket a Collegium Talentum értesíti a sikeres felvételiről, és a tervezett őszi beiratkozási határidő előtt bekéri a formailag szükséges igazolásokat (a tanulmányi, hallgatói, doktoranduszi, stb. jogviszonyról szóló igazolás).

5. A Collegium Talentum a felvett kollégistával egyeztetve kijelöli, illetve felkéri a tutort, akivel a leendő kollégistának el kell készítenie az első félévi önfejlesztési és kutatási munkatervet.

6. A Collegium Talentum előkészíti a felvett kollégista támogatási szerződését. A támogatás feltétele ennek a szerződésnek az aláírása, amely igazolja, hogy a kollégista megismerte és tudomásul vette a Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szerződés – amelynek melléklete a kollégistának a turora által jóváhagyott önfejlesztési és kutatási terve – jelenti a támogatás alapját, a támogatások kifizetése csak ennek alapján, és a megfelelő bizonylatok ellenében történhet.

7. A támogatási szerződést minden aktív félévben újra meg kell kötni, amelynek tartalmi követelménye az előrehaladási munkaterv határidőre történő elkészítése.

2013 © COLLEGIUM TALENTUM