Az Igazgató Tanács feladata a Collegium Talentum küldetésével összhangban a határon túli magyar anyanyelvű, európai szemléletű értelmiségi utánpótlás támogatása, és tanácsadói tevékenység a határokon átnyúló szakmai hálózatépítés, és a nemzeti tudáskör fejlesztése érdekében. Az Igazgató Tanács az Európára nyitottság jegyében végzi támogató, fejlesztő munkáját. Feladata továbbá a Kollégium működésének elvi-szakmai irányítása. Véleményezi a Kollégium szabályzatait, kijelöli a támogatás szempontjából preferált szakmai területeket, meghatározza a felvételi keretszámokat, dönt a keretszámok szakmai és földrajzi elosztásáról, véleményezi a Kollégium éves terveit és beszámolóit. Az IT elnöke összehívja és vezeti az Igazgató Tanács üléseit.

Igazgató Tanács tagjai

NÉVINTÉZMÉNY, FOKOZAT, MUNKAKÖR
Kandikó József főiskolai tanár, rector emeritus, a Collegium Talentum elnöke
Bauer Győző orvosprofesszor, az MTA külső tagja,
Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Gyógyszerkutató Intézet
Dusza János fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja,
Szlovák Tudományos Akadémia Anyagkutató Intézet
Néda Zoltán fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja, Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Paládi-Kovács Attila akadémikus, etnográfus, a Domus Kuratórium elnöke
Péics Hajnalka matematikus, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem
Szarka László történész, egyetemi docens, MTA Történettudományi Intézet
2013 © COLLEGIUM TALENTUM