A program kiterjesztése a négy elszakadt trianoni nemzetrészre a nemzetstratégiai célok mellett a határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és tagozatok oktatói és kutatói utánpótlás igényének kielégítését is segíti a magyar tudományos és társadalmi elitréteg erősítésével.
A gyakorlati cél a határon túli 30 ezer magyar egyetemista közül évente felkarolni a 30 legtehetségesebbet és 3 éven keresztül egy nemzetközi szintű képzésben részesíteni őket. A Collegium Talentum keretében az ösztöndíjasok lehetőséget kapnak a magas szintű felsőfokú képzettség elérésére, amivel a későbbiekben a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás oktatói, kutatói, tanárai lehetnek. Ezt a célt a Collegium Talentum ösztöndíjjal, személyes tutorok (magántanárok) biztosításával, közös képzési programokkal, a szakkönyvbeszerzés, a konferencia részvételek és a publikációs lehetőségek támogatásával, neves európai egyetemeken folytatott tanulmányok vagy kutatómunka segítésével valósítja meg.

 

2013 © COLLEGIUM TALENTUM