Tutor neveEgyetemOrszágTutorált
hallgató(k)
Dr. Bogya Erzsébet Sára MTA-SZTE Lendület Kutatócsoport posztdoktora Magyarország Czikó Melinda
Dr. Benedek József Babeş-Bolyai Tudományegyetem,
egyetemi professzor, akadémikus
Románia Török Gergely
Dr. Csősz Sándor   Magyarország Erős Katalin
Dr. Darvay Zsolt Babeş-Bolyai Tudományegyetem,
egyetemi adjunktus
Románia Takács Petra Renáta,
Papp Ingrid
Dr. Ibolya Kiss Egyetemi Adjunktus,Pécsi Tudományegyetem Magyarország Bartó Endre
Dr. Kádár Magor Elek Babeș-Bolyai Tudományegyetem, egyetemi adjunktus Románia Talpas Botond
Dr. Keszeg Vilmos Babeș–Bolyai Tudományegyetem, egyetemi tanár Románia Szász István Szilárd
Dr. Kopenetz Lajos Kolozsvári Műszaki Egyetem, Tartószerkezetmechanikai Tanszék Románia Péntek Máté Tamás
Dr. Kőrösi Ádám tudományos munkatárs, MTA-ELTE-MTM Magyarország Ferencz Márta
Dr. Lakatos Béla Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék Magyarország Szilágyi Botond
Dr. Lángné Dr. Molnár Márta DSc Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Központ, Mezőgazdasági Intézet Magyarország Molnár Imola
Dr. Lengyel Gábort MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet, tud. Munkatárs Magyarország Kolcsár Levente-Péter
- - - Tőtős Áron
Dr. Nagy Gyula Edutus Főiskola, tanszékvezető főiskolai tanár Magyarország Szőcs Csongor Ernő
Dr. Nagy László egyetemi tanár, BBTE Románia Kiss Gellért-Zsolt
Prof. Dr. Néda Zoltán Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika Kar Románia Sándor Bulcsú, Tyukodi Botond
Dr. Poppe László BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, egyetemi tanár Magyarország Nagy Botond
Dr. Rózsa Lajos DSc MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport Magyarország Csata Enikő
Dr. Sági Matild Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos főmunkatársa. Magyarország Zoller Katalin
Dr. Soós Anna Babeş-Bolyai Tudományegyetem, rektorhelyettes, egy. docens Románia Simon Levente
Dr. Szabó Béla Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Románia Szabó (szül. Kelemen) Katalin
Dr. Székely Edit Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, adjunktus Románia Vas Krisztina
Dr. T. Szabó Levente egyetemi adjunktus, Babeş–Bolyai Tudományegyetem Románia Szabó Eszter
Dr. Tonk Márton Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék Románia Székely Tünde
Dr.Vörös Judit Magyar Természettudományi Múzeumban főmúzeológus Magyarország Dénes Avar-Lehel
Egyed Péter,
egyetemi tanár
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Departamentul de Filosofie în limba maghiară Románia Rusu Rowenna
János Réka,
egyetemi adjunktus
Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Alkalmazott Pszichológia Intézet Románia Szabó Kinga
Keszeg Anna, egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Média- és Kommunikációtudományi Tanszék Magyarország Makkai Júlia Anna
Keszeg Vilmos, egyetemi tanár, doktori iskola igazgatója Babeş-Bolyai Tudomanyegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Románia Zsigmond Júlia
Lázár Zsolt,
adjunktus
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Fizika kar Románia Papp István
Nagy Egon,
intézetigazgató
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Magyar Földrajzi Intézet Románia Nagy Júlia
Pálné Kovács Ilona,
kutató professzor
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Magyarország Bajtalan Hunor
Poór Zoltán, intézetigazgató,
egyetemi docens
Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Neveléstudományi és Szociális Képzési Intézet, Győr Magyarország Nagy Enikő
Puskás Attila,
egyetemi adjunktus
Kolozsvári Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Szerkezetek Tanszék Románia Kaltenbacher Zsolt
2013 © COLLEGIUM TALENTUM